Banner

Công bố danh mục phế liệu tạm ngừng tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu

Thứ Sáu, 09/11/2018, 05:40 [GMT+7]

(TTV)- Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 41 quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.  Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/12/2018 đến hết ngày 31/12/2019.

Trong đó, danh mục phế liệu không áp dụng đối với trường hợp kinh doanh chuyển khẩu theo hình thức hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu, không qua cửa khẩu Việt Nam.

Đối với những lô hàng phế liệu đã làm thủ tục hải quan tạm nhập, chuyển khẩu trước ngày Thông tư có hiệu lực, được tiếp tục thực hiện tái xuất, chuyển khẩu theo quy định tại Nghị định 69 ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và các quy định hiện hành.

BT Minh Tuyết

 

.