Banner

Đẩy mạnh các giải pháp phát triển BHYT học sinh

Thứ Sáu, 09/11/2018, 05:38 [GMT+7]

(TTV)- Hiện nay, học sinh, sinh viên chiếm gần 25%  số dân cả nước. Việc đẩy nhanh tỷ lệ đối tượng này tham gia bảo hiểm y tế  có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.

Xác định việc  nâng cao tỷ lệ tham gia BHYT học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân, thời gian qua, BHXH tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Luật BHYT nói chung và BHYT đối với nhóm HSSV nói riêng. BHXH tỉnh thống nhất với Sở GD&ĐT ban hành Công văn chỉ đạo, hướng dẫn các trường thực hiện BHYT HSSV theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, cơ quan BHXH tỉnh đã tích cực chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền rộng rãi việc tham gia BHYT HSSV nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trước hết là trong cha mẹ học sinh về trách nhiệm và lợi ích của chính sách BHYT. Vì thế, công tác BHYT HSSV trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực.

Nếu như năm học 2016 – 2017, toàn tỉnh có khoảng 547.700 HSSV tham gia BHYT, đạt 92.9%, thì năm học 2017 - 2018 đã tăng lên gần 551.200 HSSV tham gia BHYT đạt khoảng 95%. Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh luôn đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT.

Bà Lê Thị Hòa – Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Tĩnh Gia:  "Những năm gần đây, trường chúng tôi luôn đạt tỷ lệ 100% họ sinh tham gia BHYT, do làm tốt công tác tuyên truyền và vận động nên phụ huynh rất tích cực tham gia cho con em mình ".
Bà Lê Thị Hòa – Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Tĩnh Gia: "Những năm gần đây, trường chúng tôi luôn đạt tỷ lệ 100% họ sinh tham gia BHYT, do làm tốt công tác tuyên truyền và vận động nên phụ huynh rất tích cực tham gia cho con em mình".

Huyện Tĩnh Gia hiện có trên 43 nghìn học sinh, sinh viên. Năm học 2017 – 2018, toàn huyện có trên 94% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Bước vào năm học 2018 – 2019, Bảo hiểm xã hội huyện đã tích cực phối hợp với ngành giáo dục chỉ đạo quyết liệt các nhà trường phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT.

Tuy nhiên hiện nay,  quá trình triển khai BHYT học sinh tại các trường học trên địa bàn còn gặp một số khó khăn. Thu nhập của một số bộ phận dân cư còn thấp; mức sống của gia đình HSSV ở vùng nông thôn còn nhiều khó khăn, không ổn định; nhiều người chưa thấy rõ ý nghĩa nhân văn của chính sách cũng như yêu cầu bắt buộc phải tham gia BHYT.

Thầy giáo Bùi Công Tuyến- Hiệu trưởng Trường THCS Trung Sơn, Thành phố Sầm Sơn:  "Chúng tôi rất tích cực vận động, nhưng tỷ lệ học sinh tham gia mới đạt trên 70%, phụ huynh chưa thực sự tâm vì nhiều gia đình làm nghề đi biển, đi làm ăn xa để con cái ở nhà với ông bà nên việc vận động khó ".
Thầy giáo Bùi Công Tuyến- Hiệu trưởng Trường THCS Trung Sơn, Thành phố Sầm Sơn: "Chúng tôi rất tích cực vận động, nhưng tỷ lệ học sinh tham gia mới đạt trên 70%, phụ huynh chưa thực sự tâm vì nhiều gia đình làm nghề đi biển, đi làm ăn xa để con cái ở nhà với ông bà nên việc vận động khó".

BHYT học sinh không chỉ là nguồn hỗ trợ tài chính khi HSSV bị ốm đau, bệnh tật, mà còn chăm sóc sức khỏe cho nguồn nhân lực của đất nước trong tương lai. Để chính sách BHYT cho HSSV thật sự phát huy hiệu quả, cần có sự chỉ đạo đồng bộ của các cấp, các ngành, từ chính quyền địa phương đến các đoàn thể, đặc biệt đòi hỏi sự gắn kết chặt chẽ của các ngành giáo dục, y tế và bảo hiểm xã hội.

Lê Nụ - Cao Tùng

 

.