Banner

Đồng ý chủ trương lập đề án đô thị huyện Thạch Thành

Thứ Năm, 08/11/2018, 08:05 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản đồng ý chủ trương để huyện Thạch Thành xây dựng đề án phân loại đô thị.

 

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương để UBND huyện Thạch Thành lập Đề án đề nghị công nhận thị trấn Kim Tân và khu vực dự kiến mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại V, và Đề án đề nghị công nhận xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành đạt tiêu chí đô thị loại V. Kinh phí thực hiện do ngân sách huyện tự bố trí.

Trong quá trình lập đề án, UBND huyện Thạch Thành nghiên cứu phạm vi điều chỉnh mở rộng thị trấn Kim Tân sang các xã lân cận để đảm bảo quy mô diện tích tự nhiên tối thiểu theo quy định.

BT Minh Tuyết

 

.
.