Banner

Nâng cao hiệu quả của công tác hòa giải ở cơ sở

Thứ Năm, 08/11/2018, 21:52 [GMT+7]

(TTV) - Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ngành, địa phương, công tác hòa giải ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tại các phố, các thôn, tổ hòa giải được hình thành và hoạt động có hiệu quả, góp phần gìn giữ tình làng, nghĩa xóm, vun đắp sự hòa thuận của các gia đình, gìn giữ an ninh trật tự.

 

Không chỉ giúp giải quyết các tranh chấp tại địa phương, các tổ hòa giải cơ sở còn đóng vai trò quan trọng trong việc hòa giải các mâu thuẫn gia đình, góp phần vun đắp, xây dựng các mái ấm tại khu dân cư.
Không chỉ giúp giải quyết các tranh chấp tại địa phương, các tổ hòa giải cơ sở còn đóng vai trò quan trọng trong việc hòa giải các mâu thuẫn gia đình, góp phần gìn giữ tình làng, nghĩa xóm, gìn giữ an ninh trật tự.

Trên địa bàn Thanh Hóa hiện có hơn 5.500 tổ hòa giải với hơn 34.600 hòa giải viên. Mỗi tổ hòa giải có từ 4 đến 7 thành viên, là trưởng thôn và trưởng các đoàn thể hoạt động kiêm nhiệm. Không chỉ giúp giải quyết các tranh chấp tại địa phương, các tổ hòa giải cơ sở còn đóng vai trò quan trọng trong việc hòa giải các mâu thuẫn gia đình, góp phần vun đắp, xây dựng các mái ấm tại khu dân cư.

Ông Trịnh Hoàng Hanh - Chủ tịch UBND xã Yên Phong, huyện Yên Định: Công tác hòa giải có vai trò quan trọng trong công tác quản lý tại địa phương. Thông qua hòa giải, các tranh chấp tại địa phương được giải quyết kịp thời, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Ông Trịnh Hoàng Hanh - Chủ tịch UBND xã Yên Phong, huyện Yên Định: Công tác hòa giải có vai trò quan trọng trong công tác quản lý tại địa phương. Thông qua hòa giải, các tranh chấp tại địa phương được giải quyết kịp thời, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2018, các tổ hòa giải cơ sở đã tiếp nhận hòa giải trên 4.200 vụ việc, hòa giải thành công 3.500 vụ việc, đạt tỉ lệ 83%. Phần lớn các vụ việc hòa giải đều liên quan đến tranh chấp về đất đai, tài sản, hôn nhân gia đình.

Ông Bùi Đình Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa: Trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác hòa giải đó là bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ hòa giải viên cơ sở, tổ chức các buổi tập huấn, phát tài liệu, tăng cường sự hỗ trợ của chính quyền địa phương về việc tuyên truyền pháp luật cho người dân, tổ chức các buổi hòa giải tại cơ sở nhanh chóng, kịp thời.
Ông Bùi Đình Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa: Trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác hòa giải , Sở tư pháp sẽ tiếp tục lập kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ hòa giải viên cơ sở, tổ chức các buổi tập huấn, phát tài liệu, tăng cường sự hỗ trợ của chính quyền địa phương về việc tuyên truyền pháp luật cho người dân, tổ chức các buổi hòa giải tại cơ sở nhanh chóng, kịp thời.

 Để công tác hòa giải tại cơ sở đạt được kết quả cao hơn nữa, ngoài sự quan tâm của các ngành chức năng, chính quyền địa phương cần bố trí kinh phí hoạt động, lựa chọn cán bộ hòa giải có năng lực và  phối hợp giải quyết khi cần thiết.

Lan Phương – Thanh Tùng

 

.
.