Banner

Nhiều xe máy lưu hành không mua bảo hiểm bắt buộc

Thứ Năm, 06/12/2018, 21:29 [GMT+7]

(TTV) - Bộ Tài chính vừa có "Báo cáo đánh giá tác động của chính sách xây dựng Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới". Theo báo cáo này, chỉ có khoảng 40% các chủ xe máy mua bảo hiểm bắt buộc. 

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là thiếu tuyên truyền chế độ bảo hiểm bắt buộc cho người dân. Bên cạnh đó là hành vi gian lận bảo hiểm, việc gian lận diễn ra tại hầu hết các khâu trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Một số trường hợp còn có sự tiếp tay của nhân viên doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm.

Hồng Ngọc

.