Banner

Công an Thanh Hóa giảm từ 33 đơn vị xuống còn 27 đơn vị cấp phòng

Thứ Bảy, 12/01/2019, 18:28 [GMT+7]

(TTV) - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác tổ chức cán bộ. Theo đó Công an Thanh Hóa sẽ từ 33 đơn vị giảm xuống còn 27 đơn vị.

 

Cụ thể: Công an Thanh Hoá sẽ giải thể phòng Tình báo và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (chuyển chức năng truy nã cho các phòng khối cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm theo hệ loại đối tượng). Đồng thời, sáp nhập Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ vào phòng Tổ chức cán bộ; sáp nhập Phòng Tài chính và Bệnh viện Công an tỉnh vào phòng Hậu Cần kỹ thuật, với tên gọi là phòng Hậu cần; hợp nhất Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng với Phòng Công tác chính trị, thành phòng Công Đảng và công tác chính trị; hợp nhất Phòng Cảnh sát đường thủy với Phòng CSGT đường bộ, đường sắt thành Phòng CSGT; sắp xếp, tổ chức lại một số đơn vị cấp đội thuộc Công an TP. Thanh Hóa, TP.Sầm Sơn và Công an huyện Tĩnh Gia.

Giám đốc Công an tỉnh cũng đã quyết định điều động, bố trí và bổ nhiệm một số chức danh chỉ huy và cán bộ chiến sỹ các đơn vị theo mô hình mới với chức năng, nhiệm vụ được giao theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Công an Thanh Hoá

 

.