Banner

Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành mục tiêu nông thôn mới năm 2019

Chủ Nhật, 14/04/2019, 18:07 [GMT+7]

(TTV) - Để thực hiện mục tiêu năm 2019 có thêm 3 huyện, 41 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 12 xã nông thôn mới nâng cao... hiện Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới các cấp đang tích cực hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

 

Qua rà soát, hiện các xã trong lộ trình về đích nông thôn mới năm 2019 đã cơ bản đạt từ 15 - 18 tiêu chí. Hầu hết các tiêu chí còn lại đều là các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn. Cùng với sự hỗ trợ của cấp trên, nhiều huyện, xã đã chủ động, tích cực khai thác các nguồn lực tại chỗ để đầu tư xây dựng các công trình, đồng thời đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công.

Năm 2019, một số tiêu chí Nông thôn mới được nâng cao hơn, trong đó có tiêu chí về thu nhập. Do vậy, các địa phương tập trung cao cho việc xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế mới, phát triển ngành nghề nông thôn, hỗ trợ nhân dân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập và đời sống. Đặc biệt, các địa phương  đã tăng cường giải pháp thực hiện các tiêu chí không cần tiền, hoặc cần ít tiền như: vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chỉnh trang cảnh quan nhà cửa, khu dân cư...

Hiện nay, UBND tỉnh đã có kế hoạch phân bổ sớm nguồn vốn để hỗ trợ các xã xây dựng công trình hạ tầng và các mô hình sản xuất. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh cũng tăng cường triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn căn cứ trên thực tế của từng địa phương.

Từ đầu năm đến nay, đã có 1 huyện Quảng Xương và 8 xã được thẩm định xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Theo đại diện Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, với quyết tâm chính trị cao cùng những cách làm linh hoạt, sáng tạo của các địa phương, các mục tiêu nông thôn mới của tỉnh năm nay nhiều khả năng sẽ hoàn thành.

Hương Hạnh - Văn Tráng

.