Banner

Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra

Thứ Tư, 22/05/2019, 18:28 [GMT+7]

(TTV) - Từ năm 2012, Thanh Hóa là một trong những địa phương được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ chọn là đối tác thực hiện Dự án "Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra" (gọi tắt là CHOBA). Đến nay, trải qua 3 giai đoạn, Dự án này đã giúp nhiều người dân, trong đó có hộ nghèo, cận nghèo nâng cao nhận thức, xây dựng hơn 20.600 nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường cho gia đình và cộng đồng.

 

Xuất phát điểm là một địa phương vùng chiêm trũng, tập quán vệ sinh môi trường lạc hậu, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhưng chỉ trong 2 năm từ 2016 đến 2018 thực hiện dự án CHOBA, đã có hơn 100 hộ gia đình tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung xây dựng được nhà tiêu hợp vệ sinh, nâng tỷ lệ hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh của xã lên trên 85%.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của Chính quyền, các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là sự nỗ lực của các cấp Hội phụ nữ và hỗ trợ của Dự án “Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra”, hết năm 2018, kết thúc giai đoạn 2, toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 20.600 nhà tiêu hợp vệ sinh.

Trên cơ sở thực hiện tốt, Thanh Hóa tiếp tục được tham gia thực hiện dự án giai đoạn 3 lồng ghép với đề án của UBND tỉnh về “Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh tại 50 xã ven biển”. Mục tiêu đến cuối năm 2022 sẽ xây dựng thêm được 3.600 nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ dễ tổn thương.

Theo Bản tin thời sự 18h30

.