Banner

Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019

Thứ Ba, 14/05/2019, 08:05 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa có Văn bản số 5582 về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019.

 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công công trình thủy lợi đảm bảo tiến độ vượt lũ, chống lũ an toàn. Trên cơ sở kết quả kiểm tra công trình thủy lợi trước mùa mưa, lũ năm 2019, sắp xếp các công trình bị hư hỏng, xuống cấp theo thứ tự ưu tiên đầu tư; có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các công ty khai thác công trình thủy lợi chủ động bố trí nguồn lực để tổ chức sửa chữa, khắc phục các công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp; đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án ứng phó thiên tai, phương án bảo vệ công trình thủy lợi, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn công trình.

BT Hồng Tư

.