Banner

Tăng cường quản lý vận chuyển, giết mổ, chế biến, tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm trên địa bản tỉnh Thanh Hóa

Thứ Hai, 17/06/2019, 18:38 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 17/6, UBND tỉnh Thanh Hóa ra chỉ thị về việc tăng cường quản lý vận chuyển, giết mổ, chế biến, tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Để chủ động triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, ngày 17/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ra chỉ thị "Về việc tăng cường quản lý vận chuyển, giết mổ, chế biến, tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa". Nội dung chỉ thị như sau:

 

 

BT Khánh Linh

.