Banner

Cơ chế, chính sách khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân vùng bị thiệt hại do lũ

Thứ Bảy, 17/08/2019, 08:10 [GMT+7]

(TTV)- Nhằm hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa thống nhất về chủ trương áp dụng cơ chế, chính sách khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân vùng bị thiệt hại theo cơ chế, chính sách đã được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất tại thông báo số 226 –ngày 18/9/2018 và đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3824  ngày 4/10/2018. Trong đó, điều chỉnh 1 số nội dung sau:

 

Đối với hỗ trợ nhà ở: Kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở do các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ; mức hỗ trợ theo yêu cầu của nhà tài trợ, cụ thể:

Hộ có nhà bị thiệt hại hoàn toàn (trên 70%): Hỗ trợ 300 triệu đồng 1 nhà

Hộ có nhà bị hư hỏng rất nặng (50 – 70%): Hỗ trợ 200 triệu đồng 1 nhà

Hộ có nhà bị hư hỏng nặng (30 – 50%): Hỗ trợ 100 triệu đồng 1 nhà

Hộ có nhà phải di dời khẩn cấp: Hỗ trợ 40 triệu đồng 1 nhà đối với nhà sàn và 70 triệu đồng 1 nhà đối với nhà xây kiên cố.

Đối với hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu tái định cư: Tăng mức hỗ trợ kinh phí cho các huyện đầu tư hạ tầng khu tái định cư với mức hỗ trợ cao hơn so với mức hỗ trợ năm 2018, bảo đảm kinh phí cho các địa phương xây dựng hạ tầng khu tái định cư đáp ứng các yêu cầu trên.

Căn cứ các nội dung điều chỉnh trên, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo để sớm triển khai thực hiện cơ chế, chính sách khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân vùng bị thiệt hại theo quy định.

Theo THNM 17/8/2019

.