Banner

Huyện Triệu Sơn có thêm 4 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí Nông thôn mới

Thứ Bảy, 17/08/2019, 09:05 [GMT+7]

(TTV)- Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh vừa tổ chức thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 cho 4 xã của huyện Triệu Sơn gồm: Dân Lực, Dân Quyền, Thọ Cường và Khuyến Nông.

Trong 9 năm triển khai chương trình xây dựng Nông thôn mới, các xã đã có những cách làm sáng tạo, huy động đa dạng hóa nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Trong đó, người dân đóng vai trò chủ thể, tham gia tích cực các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Tùy vào đặc điểm và điều kiện thực tế của từng địa phương, các xã đã phát huy tiềm năng, lợi thế, đa dạng hóa ngành nghề, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao đời sống người dân. Đến thời điểm hiện tại, mỗi xã đã huy động được từ 60 đến 125 tỷ đồng để xây dựng Nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 40 đến 41 triệu đồng /năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đều còn dưới 4%. Ngoài ra, các địa phương cũng đã tích cực vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự…

Căn cứ vào báo cáo thẩm tra của UBND huyện Triệu Sơn, báo cáo thẩm định của các ngành, Đoàn thẩm định đã bỏ phiếu thống nhất 4 xã trên đạt 19/19 tiêu chí, đủ điều kiện để đề nghị công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019.   

Theo THNM 17/8/2019

.