Banner

Ngành BHXH chính thức công bố thay thế, bãi bỏ 19 thủ tục hành chính

Thứ Bảy, 17/08/2019, 08:59 [GMT+7]

(TTV)- Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố 19 thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Trong đó, có 15 thủ tục hành chính thay thế thuộc lĩnh vực giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội; thay thế 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng bãi bỏ 1 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trong các trường hợp: Hết hạn hưởng, không còn tên trên danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận, người hưởng hoặc người lĩnh thay 6 tháng liên tục không nhận tiền, cơ quan bảo hiểm xã hội đã tạm dừng in danh sách chi trả, truy lĩnh chế độ một lần của những năm trước.

Theo THNM 17/8/2019

.