Banner

Thanh Hóa: 3 huyện, 178 xã công bố hết dịch

Thứ Bảy, 17/08/2019, 08:38 [GMT+7]

(TTV)- Từ ngày 23/2/2019 đến đầu tháng 8/2019, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở cả 27/27 huyện, thị xã, thành phố. Cơ quan chức năng đã tiêu hủy trên 64.600 con lợn, trọng lượng trên trên 4.400 tấn. Tính đến đầu tháng 8/2019, toàn tỉnh đã có 3 huyện Thường Xuân, Mường Lát, Ngọc Lặc với 178 xã dịch đã được khống chế và công bố hết dịch. 

 

Thanh Hóa cũng đã cấp ứng hơn 100 tỷ đồng cho 27 huyện, thị, thành phố phục vụ công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi và hỗ trợ người chăn nuôi. Các huyện hiện đã triển khai thống kê, rà soát để hỗ trợ cho người chăn nuôi. Tỉnh cũng đã đề xuất Trung ương cấp kinh phí để hỗ trợ người chăn nuôi theo quy định của Nhà nước.

Theo THNM 17/8/2019

.