Banner

Lang Chánh: dự án điện 10 năm chưa sáng

Chủ Nhật, 22/09/2019, 18:32 [GMT+7]

(TTV) - Năm 2009, huyện Lang Chánh được Nhà nước đầu tư 3 công trình điện lưới phục vụ các thôn bản thuộc địa bàn khó khăn. Thế nhưng sau 10 năm, phần lớn các lưới điện thuộc các xã Đồng Lương, Giao Thiện, Tân Phúc vẫn thi công dở dang.

 

gia đình ông Phạm Văn Luân ở thôn Tân Bình, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh vẫn phải sử dụng đèn dầu để lấy ánh sáng.
Gia đình ông Phạm Văn Luân ở thôn Tân Bình, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh vẫn phải sử dụng đèn dầu để lấy ánh sáng.

Mỗi ngày, khi trời bắt đầu tối, gia đình ông Phạm Văn Luân ở thôn Tân Bình, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh chỉ có thể trông cậy vào ánh sáng của chiếc đèn dầu để tiếp tục cuộc sống sinh hoạt. Đây cũng là tình trạng chung của hơn 100 hộ với 590 nhân khẩu của thôn Tân Bình, xã Tân Phúc.

Được biết, năm 2009, huyện Lang Chánh có 5 xã là: Giao An, Quang Hiến, Tân Phúc, Đồng Lương, Giao Thiện được đầu tư lưới điện từ nguồn vốn Chương trình 30a và Chương trình 135, mỗi công trình được cấp 300 triệu đồng. Nhưng do thiếu vốn, đến nay chỉ có xã Giao An và xã Quang Hiến là đã được đóng điện. Còn lại công trình lưới điện của 3 xã Tân Phúc, Đồng Lương, Giao Thiện vẫn trong tình trạng dở dang. Đồng nghĩa với đó là 9 thôn bản với hàng nghìn người dân đến nay vẫn chưa có điện sử dụng khiến đời sống người dân và phát triển kinh tế xã hội ở các khu vực này rất khó khăn./.

Theo thời sự 18h30 ngày 22.9/TTV

.