Banner

Chính quyền xã Thiệu Phú thiếu trách nhiệm trong quản lý đầu tư, xây dựng chợ

Thứ Tư, 16/10/2019, 18:45 [GMT+7]

(TTV) - Chấp thuận để người dân xây dựng, nâng cấp chợ khi chưa có hồ sơ dự  án, chưa được huyện phê duyệt, UBND xã Thiệu Phú đang làm sai các quy định của pháp luật về phát triển và quản lý chợ.  

 

Chợ xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa được nâng cấp năm 2015 khi xã thực hiện xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình quản lý khai thác chợ, tháng 10/2018, UBND xã Thiệu Phú đã chấp thuận cho ông Lê Văn Chắt – thành viên Ban Quản lý chợ, đầu tư xây dựng thêm một số hạng mục trong chợ như: một nhà tôn kiên cố, cổng ra vào, đổ sàn bê tông để nâng cấp, cải tạo chợ. Tuy nhiên, việc UBND xã Thiệu Phú chấp thuận cho ông Lê Văn Chắt xây dựng dãy ki ốt trong chợ chỉ là thỏa thuận miệng giữa hai bên, mà không có bất kỳ hồ sơ dự án nào được lập.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 02/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ: “Chủ đầu tư xây dựng chợ mới hoặc sửa chữa lớn, cải tạo, nâng cấp chợ phải lập dự án theo các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; các quy định về tiêu chuẩn thiết kế các loại hình, cấp độ chợ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.” Như vậy, việc xây dựng này không được UBND xã Thiệu Phú thực hiện theo đúng quy trình; kéo theo hệ quả là khi dãy ki ốt được xây dựng xong, đưa vào sử dụng đã hơn 1 năm nhưng cũng không có văn bản nghiệm thu, kiểm kê, đánh giá mức độ đầu tư của hạng mục. Trong khi, chợ xã Thiệu Phú là một trong hai chợ được UBND huyện Thiệu Hóa phê duyệt để chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ năm 2019.

Theo Bản tin 18h30/TTV

.