Banner

Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác bảo vệ, phát triền rừng

Thứ Tư, 16/10/2019, 16:13 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 4207/QĐ-UBND về việc hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Thường Xuân 6 tháng đầu năm 2019.

 

Cụ thể có 10 xã của huyện Thường Xuân với gần 3.800 hộ được hỗ trợ gạo, trên tổng diện tích trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng là 4.553,84 ha (Trồng rừng mới là 759,67ha; bảo vệ và chăm sóc rừng là 3.794,17ha), với tổng gạo hỗ trợ là 844.220 kg.

Nguồn gạo hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 584/QĐ-TCDT của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Thời gian hoàn thành xuất kho và giao nhận gạo đến ngày 30/10/2019.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm vận chuyển, giao gạo hỗ trợ cho các đơn vị thụ hưởng theo quy định, đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và theo đúng văn bản hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước và các quy định hiện hành; gạo đóng bao theo quy chuẩn dự trữ quốc gia, giao gạo tại trung tâm xã hoặc cụm xã nơi có đối tượng được hưởng.

Yêu cầu UBND huyện Thường Xuân phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa để tiếp nhận, phân phối gạo kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức quy định. Thời gian thực hiện cấp gạo xong chậm nhất đến 30/10/2019.

Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí vận chuyển gạo từ trung tâm huyện đến Trung tâm xã hoặc cụm xã cho quá trình nhận hàng do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa lập, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, UBND huyện Thường Xuân tổ chức kiểm tra việc hỗ trợ gạo cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo đúng đối tượng, đảm bảo các quy định hiện hành của Nhà nước, thường xuyên theo dõi và báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

.