Banner

Kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2020, tỉnh Thanh Hóa

Thứ Bảy, 19/10/2019, 09:48 [GMT+7]

(TTV)- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch 215/KH- UBND về việc thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2020, tỉnh Thanh Hóa. Nội dung cụ thể như sau: 

 

 

 

Việc thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2020, tỉnh Thanh Hóa nhằm mục đích thu thập, chuẩn hóa và bảo quản an toàn dữ liệu về tài nguyên và môi trường, từng bước đưa công tác thu thập, lưu trữ và phục vụ khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời; Chuẩn bị dữ liệu đầu vào cho cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa phục vụ công tác quản lý Nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Theo Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.