Banner

Công nhận 9 xã "đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2019 (đợt 3)

Thứ Ba, 12/11/2019, 21:45 [GMT+7]

(TTV) – Ngày 12/11, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 4706/QĐ-UBND về việc công nhận xã "đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2019 (đợt 3) cho các xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 

Theo Quyết định, có 9 xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa “đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2019 (đợt 3) là: Xã Nga Bạch, Nga Thanh, Nga Thủy, Nga Tân, Nga Tiến thuộc huyện Nga Sơn; Xã Yên Lạc, Phúc Đường, Xuân Phúc thuộc huyện Như Thanh và xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa.

Các xã “đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” và được hỗ trợ 1 tỷ đồng/xã theo quy định tại Nghị quyết số 126/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

MH/Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

.