Banner

Hỗ trợ xóa bỏ các lò vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thứ Sáu, 08/11/2019, 07:50 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 16/10/2019, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 194 về việc ban hành chính sách hỗ trợ xóa bỏ các lò vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.

 

Theo chủ trương của Chính phủ, các lò vôi sản xuất bằng lò nung thủ công, lò nung thủ công liên hoàn đang hoạt động và các lò đã dừng hoạt động, chủ lò vôi thủ công phải chấm dứt hoạt động của lò vôi, hoàn thành việc tháo dỡ, khôi phục lại mặt bằng và vận chuyển phế thải, đổ thải đúng nơi quy định trước ngày 31/12/2020.

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ  để thực hiện tháo dỡ, khôi phục lại mặt bằng đối với lò dưới 20 tấn là 20 triệu đồng; Lò từ 20 tấn trở lên là 25 triệu đồng; Lò thủ công liên hoàn là 412 triệu đồng. Hỗ trợ một phần chi phí đầu tư xây dựng đối với lò dưới 20 tấn là 30 triệu đồng; Lò từ 20 tấn trở lên là 40 triệu đồng; Lò thủ công liên hoàn là 550 triệu đồng. Ngoài ra, còn có chính sách chỗ trợ  chuyển đổi nghề và hỗ trợ vay vốn để chuyển đổi nghề theo quy định tại Nghị định 61 năm 2015 ngày 9/7/2015 của Chính phủ./.

Bản tin Thanh Hóa ngày mới TTV

.