Banner

Hơn 336.000 lao động có việc làm

Thứ Hai, 09/12/2019, 08:35 [GMT+7]

(TTV) - Giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh Thanh Hóa đã tạo việc làm cho hơn 336.000 lao động. Trong đó xuất khẩu lao động đạt trên 50.000 người, đạt 101,9% kế hoạch. 

 

Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ lệ lao động làm việc trong ngành nông - lâm - ngư nghiệp giảm 12,9%, công nghiệp - xây dựng tăng 7,5% và dịch vụ tăng 5,4%. Toàn tỉnh đã giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị từ 3,7% xuống 3,1% và giảm tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn từ 6,7% xuống 6,1%.

Để đạt được kết quả trên, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nắm chắc nhu cầu thị trường lao động trong và ngoài nước để đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, nâng cao khả năng tự tạo việc làm, tự tìm việc làm của người lao động./.

Theo Bản tin Thanh Hóa ngày mới 9/12

.