Banner

Hỗ trợ gạo đảm bảo đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Thứ Sáu, 17/01/2020, 23:24 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 241/QĐ-UBND về việc hỗ trợ gạo đảm bảo đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

 

Cụ thể UBDN tỉnh sẽ thực hiện việc hỗ trợ gạo đảm bảo đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại 8 huyện: Quan Hóa, Mường Lát, Thường Xuân, Thiệu Hóa,Quan Sơn, Bá Thước, Yên Định, Tĩnh Gia và Hội người mù tỉnh (Cấp cho các hội viên trong tỉnh). Số hộ hỗ trợ là 9.472 hộ với 25.604 khẩu, mức hỗ trợ là 15kg/khẩu. Tổng kinh phí mua gạo hỗ trợ là 5.012.145 nghìn đồng.

Chủ tịch UBND các huyện, thủ trưởng các đơn vị được hỗ trợ kinh phí mua gạo có trách nhiệm sử dụng nguồn kinh phí đúng mục tiêu; thực hiện việc hỗ trợ gạo kịp thời, công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng theo quy định có sự giám sát của các tổ chức đoàn thể, các sở,ban, nghành có liên quan; thực hiện thanh quyết toán theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBDN tỉnh về quản lý sử dụng nguồn vốn này.

Cụ thể dự toán kinh phí hỗ trợ mua gạo đảm bảo đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 như sau:

 Nội dung Quyết định số 241/QĐ-UBND xem tại đây

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

.