Banner

Quan trắc tự động chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh

Thứ Ba, 14/01/2020, 18:22 [GMT+7]

(TTV) - Thực hiện các quy định quan trắc tự động liên tục theo Thông tư 31 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Nghị định số 40 của Chính phủ, tỉnh Thanh Hoá đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động tại một số khu vực, đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, kiểm soát môi trường.

Đến nay, tỉnh Thanh Hoá đã đầu tư xây dựng hệ thống các trạm quan trắc môi trường tự động tại một số khu vực trọng điểm của tỉnh. Trên địa bàn tỉnh cũng đã có 25 cơ sở thuộc đối tượng phải lắp đặt Trạm quan trắc tự động, liên tục. Sau một thời gian vận hành, các hệ thống quan trắc tự động môi trường đã cảnh báo để các đơn vị có biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo chất lượng nước thải từ hoạt động công nghiệp đạt quy chuẩn quy định trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các Khu công nghiệp, cơ sở nằm trong khu công nghiệp nhưng được miễn trừ đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung; Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô xả thải từ 500 m3/ngày trở lên tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải; Cơ sở xử lý chất thải nguy hại, cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung quy mô cấp tỉnh…Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành rà soát, yêu cầu các cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn phải lắp đặt Trạm quan trắc tự động, liên tục và truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời thanh tra, kiểm tra, xử lý các đơn vị không hoàn thành việc lắp đặt thiết bị và truyền số liệu tự động trước ngày 30/12/2020 theo quy định tại Nghị định số 40 của Chính phủ.

Minh Tuyết – Thanh Tùng

Theo Bản tin 18h30/TTV

.