Banner

Tập trung thực hiện các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm năm 2020

Thứ Bảy, 15/02/2020, 08:59 [GMT+7]

(TTV)- Hiện nay, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về an toàn thực phẩm năm 2020. Trong đó, chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt 2 chỉ tiêu là chợ an toàn thực phẩm và xã, phường, thị trấn đạt chuẩn về an toàn thực phẩm.   

Đối với xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, xây dựng chợ an toàn thực phẩm được xem khó thực hiện nhất bởi khu chợ của xã được xây dựng từ lâu, cơ sở vật chất xuống cấp, đặc biệt là ý thức của tiểu thương trong thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm còn nhiều hạn chế…

Xác định vướng mắc ở đâu, tập trung tháo gỡ ở đó, xã Minh Sơn đang dồn sức đầu tư cơ sở hạ tầng, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tiểu thương trong xây dựng chợ an toàn thực phẩm.

Triệu Sơn là một trong những địa phương có khối lượng các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm phải hoàn thành trong năm 2020 khá lớn. Huyện phải xây dựng được 17 chuỗi cung ứng thực phẩm; 30 cơ sở gia súc, gia cầm đáp ứng quy định về vệ sinh thú y; đặc biệt là phải xây dựng thành công 25 xã, thị trấn đạt tiêu chí xã an toàn thực phẩm. Do vậy, ngay từ đầu năm huyện đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, đặt mục tiêu cho từng tháng, từng quý và xây dựng các chính sách hỗ trợ cho các xã, thị trấn thực hiện mục tiêu an toàn thực phẩm năm 2020.

Thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về an toàn thực phẩm năm 2020, hiện nay, UBND các huyện, thị xã, thành phố đang chủ động khắc phục những hạn chế yếu kém trong chỉ đạo điều hành, đổi mới công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng và thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm an toàn thực phẩm.

Các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đang thực hiện nhiều giải pháp đồng hành, hỗ trợ các địa phương thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu an toàn thực phẩm năm 2020.

Năm 2020, tỉnh Thanh Hoá phấn đấu hoàn thành xây dựng 232 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; 251 cơ sở giết mổ đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 237 chợ kinh doanh thực phẩm an toàn và 303 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chí an toàn thực phẩm…..

Đây là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi các địa phương, đơn vị phải có giải pháp cụ thể khắc phục các vướng mắc còn tồn tại và thực sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện thì mới đạt được kết quả như mong muốn.

Theo THNM 15/2/2020

.