Banner

Phát huy hiệu quả chương trình hỗ trợ kích cầu xây dựng nông thôn mới

Thứ Bảy, 28/03/2020, 08:58 [GMT+7]

(TTV)- Với phương châm "nhà nước và nhân dân cùng làm", trong quá trình xây dựng Nông thôn mới, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ các địa phương xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn.  Thông qua chương trình này, đã  kích cầu, tạo động lực cho toàn xã hội tham gia vào xây dựng, kiến thiết nông thôn, góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Hệ thống cả 3 cấp học được đầu tư xây mới, phục vụ tốt nhu cầu dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương…Hơn 20 km đường giao thông nông thôn, ngõ xóm, nội đồng được bê tông hóa khang trang, sạch sẽ, có rãnh thoát nước mặt đường, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, phát triển kinh tế của nhân dân… 

Đây là những công trình được xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa đầu tư xây dựng trong 8 năm qua từ 20 tỷ đồng hỗ trợ kích cầu xây dựng nông thôn mới của tỉnh, của huyện, 50 tỷ đồng đầu tư từ nguồn ngân sách xã , còn lại do nhân dân và con em địa phương xa quê đóng góp.

Ông Nguyễn Văn Kháng- Thôn 2- Lê Lợi, xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa  (0036- 2p35- Từ những công trình này, nhân dân rất phấn khởi, thấy được sự quan tâm của nhà nước, nhân dân đồng thuận, nhân dân chỉ đóng góp 1 phần thôi, bên cạnh đó chúng tôi còn đóng góp để làm đường điện chiếu sáng nữa "
Ông Nguyễn Văn Kháng- Thôn 2- Lê Lợi, xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa : "Từ những công trình này, nhân dân rất phấn khởi, thấy được sự quan tâm của nhà nước, nhân dân đồng thuận, nhân dân chỉ đóng góp 1 phần thôi, bên cạnh đó chúng tôi còn đóng góp để làm đường điện chiếu sáng nữa"

Từ 5 tỷ đồng và hơn 400 tấn xi măng hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới, 3 năm qua, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn đã vận động nhân dân tham gia đóng góp tiền và ngày công lao động xây dựng được 26km đường giao thông nông thôn, nâng cấp công sở xã, 3 km kênh mương nội đồng...

Đối với một xã miền núi còn nhiều khó khăn như Triệu Thành thì nguồn vốn hỗ trợ kích cầu này đã thực sự khích lệ, động viên cán bộ, nhân dân địa phương tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã Triệu Thành đã hoàn thành 12/19 tiêu chí nông thôn mới.

Ông Phạm Xuân Ba- Bí thư đảng ủy xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa  (7629- 1p03- Nhìn chung các vốn đầu tư phát huy hiệu quả rất tốt, đặc biệt các tuyến đường gt đi lại của bà con thuận tiện, giữ các thôn vùng xa giao thương rất tốt, các nhà VH thôn tạo đk cho bà con có chỗ hội họp "
Ông Phạm Xuân Ba- Bí thư đảng ủy xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa: "Nhìn chung các vốn đầu tư phát huy hiệu quả rất tốt, đặc biệt các tuyến đường gt đi lại của bà con thuận tiện, giữ các thôn vùng xa giao thương rất tốt, các nhà văn hóa thôn tạo điều kiện cho bà con có chỗ hội họp"

Để hoàn thành các tiêu chí cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới cần nguồn vốn khá lớn, trong khi nguồn lực các xã khu vực nông thôn còn hạn chế. Do vậy, hàng năm, từ nguồn đầu tư phát triển của Trung ương và của tỉnh, Thanh Hóa đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ kích cầu xây dựng nông thôn mới như: phân bổ vốn cho các công trình cơ bản, hỗ trợ xi măng cho các xã, thôn, … Từ đó, các huyện, xã đã  huy động nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương, xã hội hóa, khuyến khích nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo nguồn lực tham gia đóng góp cho chương trình. Đồng thời, vận động người dân tự nguyện hiến đất, ngày công lao động để giảm chi phí các công trình.

Chỉ tính riêng trong năm 2019, tỉnh Thanh Hóa đã phân bổ gần 800 tỷ đồng hỗ trợ 63 xã xây dựng  kết cấu hạ tầng nông thôn, hơn 5 tỷ cho các xã, thôn mua xi măng làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn; 116 tỷ đồng thưởng cho các huyện, xã, thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới.  Từ nguồn vốn hỗ trợ này, đã kích cầu các địa phương trong tỉnh huy động được hơn 2 nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, trong năm 2019, tỉnh Thanh Hóa có thêm 5 đơn vị cấp huyện, 71 xã và 154 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo THNM 28/3/2020

.