Banner

Tăng cường chăm lo đời sống người lao động sau dịch COVID- 19

Thứ Năm, 21/05/2020, 18:27 [GMT+7]

(TTV) - Trong tháng công nhân năm 2020, các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chia sẻ những khó khăn với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

 

Tại các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tổ chức công đoàn đã triển khai thực hiện Tháng Công nhân năm 2020 theo chủ đề “Duy trì việc làm - An toàn lao động - Thu nhập ổn định”. Trong đó, tổ chức công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng phương án lao động để ổn định sản xuất, duy trì việc làm cho người lao động; nâng cao vai trò của công đoàn cơ sở trong việc giám sát người sử dụng lao động khi thực hiện cắt giảm lao động, đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động... 

Cùng với việc triển khai các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID - 19, các tổ chức công đoàn đã xây dựng nhiều kế hoạch với mục tiêu hướng đến người lao động. Trên cơ sở chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã bố trí nguồn để chi các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động từ nguồn tài chính công đoàn của công đoàn cơ sở, nhằm làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động./

Theo Bản tin 18h30 21/5

 

.