Banner

Tuyển dụng viên chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh

Thứ Ba, 26/05/2020, 10:57 [GMT+7]

(TTV) - Ủỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 889/SNV-CCVC ngày 12/5/2020 về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải. Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thực hiện việc tuyển dụng viên chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải, cụ thể như sau:

Nhu cầu tuyển dụng: 50 người.

Vị trí việc làm cần tuyển:

 Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ: 46 người, gồm các vị trí sau:

- Vị trí thừa hành, hỗ trợ công tác thanh tra hành chính, thanh tra phòng chống tham nhũng: 02 người

- Vị trí thừa hành, hỗ trợ kiểm tra doanh nghiệp vận tải, dịch vụ vận tải, đăng kiểm xe ô tô, đào tạp, sát hạch, cấp giấy phép lái xe: 03 người.

- Vị trí tuần kiểm đường; thừa hành, hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông đường bộ: 05 người.

- Vị trí tuần kiểm đường; thừa hành, hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra hành lang an toàn giao thông đường bộ: 05 người.

- Vị trí tuần kiểm đường; thừa hành, hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra trật tự an toàn giao thông đường bộ: 08 người.

- Vị trí thừa hành, hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra bảo vệ công trình giao thông đường thủy: 02 người

- Vị trí thừa hành, hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra hành lang an toàn giao thông đường thủy: 02 người.

- Vị trí thừa hành, hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra trật tự an toàn giao thông đường thủy: 02 người.

- Vị trí thừa hành, hỗ trợ công tác kiểm soát tải trọng xe: 17 người.

Vị trí việc làm gắn với công việc phục vụ: 04 người, gồm các vị trí việc làm sau:

- Vị trí Tổ chức - nhân sự: 01 người.

- Vị trí Kế toán: 01 người.

- Vị trí Thủ quỹ: 01 người.

- Vị trí Văn thư - lưu trữ: 01 người.

Về điều kiện, tiêu chuẩn chung, yêu cầu cụ thể từng vị trí việc làm và hình thức tuyển dụng có thể xem tại đây

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

 

 

.