Banner

Huyện Triệu Sơn tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Chủ Nhật, 28/06/2020, 21:45 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 27/6/2020, Huyện Triệu Sơn đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có 175 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua trên toàn huyện.

 

Trong giai đoạn 2015-2020, việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại huyện Triệu Sơn đã có sức lan toả mạnh mẽ, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Nhờ đó, kinh tế trên địa bàn huyện phát triển khá toàn diện; tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 126,8 nghìn tấn trở lên; thu hút trên 40 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký lên 3000 tỷ. Ước đến cuối năm 2020, huyện Triệu Sơn có 27/32 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 84,4%, bình quân đạt 18 tiêu chí/xã… Thông qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhận có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 đã được nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện; đồng thời, thông qua danh sách cử 9 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ X./.

Bản tin Thời sự tối TTV 

.