Banner

Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động

Thứ Hai, 29/06/2020, 19:48 [GMT+7]

(TTV)- 5 năm qua, các cuộc vận động, phong trào thi đua do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động được MTTQ các cấp tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện rộng khắp, hướng về khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình xây dựng hiệu quả.

Kế thừa và phát huy những thành quả sau 20 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, năm 2015 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động cuộc vận động” Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.  

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, nên Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn MTTQ các cấp lựa chọn các nội dung, phần việc phù hợp để triển khai thực hiện, với phương châm “Lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân”. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp đã vận động người dân hiến 250 ha đất, đóng góp 4.100 tỷ đồng, trên 150.000 ngày công; xây mới, nâng cấp 1.184 km đường giao thông nông thôn, 410 km đường giao thông nội đồng.

Trong 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được trên 128 tỷ đồng, hỗ trợ gần 4.000 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh xây dựng mới và sửa chữa nhà đại đoàn kết. Để có kết quả này, MTTQ các cấp đã đẩy mạnh thực hiện phong trào “ Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo”. Với nhiều hình thức xây dựng quỹ “ vì người nghèo” phong phú, MTTQ các cấp đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động được nhiều tấm lòng sẻ chia, nhân ái của cả cộng đồng đóng góp hỗ trợ cho người nghèo. MTTQ các cấp cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Từ các phong trào thi đua, MTTQ các cấp đã xây dựng nhiều mô hình phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, như: “Khu dân cư tự quản về an ninh trật tự”, “ Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, “ Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”,  mô hình ngân hàng bò, Câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau xóa đói, giảm nghèo…

Hướng về cơ sở, về khu dân cư... cụ thể hóa các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động bằng những phần việc, mô hình hiệu quả, thiết thực... cách làm của MTTQ các cấp trong tỉnh đã và sẽ tiếp huy động được sức mạnh tổng hợp, sự sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp Nhân dân để cùng chung tay xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Theo Thời sự tối 29/6/2020

.