Banner

Phương án phòng cháy chữa cháy rừng đặc dụng Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng năm 2020

Chủ Nhật, 28/06/2020, 22:10 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện Phương án phòng cháy chữa cháy rừng đặc dụng Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng năm 2020. 

 

Khu vực rừng đặc dụng Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.
Khu vực rừng đặc dụng Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.

Yêu cầu Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt để triển khai, tổ chức thực hiện trình tự, các bước công việc về lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng các quy định của pháp luật.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.