Banner

Đầu tư phát triển hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp

Thứ Bảy, 11/07/2020, 08:34 [GMT+7]

(TTV)- Những năm qua, bằng việc lồng ghép các nguồn vốn, chương trình hỗ trợ, tỉnh Thanh Hóa đã từng bước đầu tư hệ thống các công trình thủy lợi phục vụ có hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang triển khai thực hiện 14 dự án hạ tầng thủy lợi lớn, với tổng nguồn vốn thực hiện là 4.896 tỷ đồng; sửa chữa, nâng cấp 142 công trình thủy lợi đầu mối; kiên cố hóa 436 km kênh mương nội đồng liên xã, liên huyện, nâng tổng số kênh mương liên huyện, xã được nâng cấp của toàn tỉnh lên 7.390 km, từ đó tăng năng lực tưới lên 332.000 ha.

Đáng chú ý, tại hầu hết những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, hệ thống hạ tầng thủy lợi đều được đầu tư đồng bộ, kiên cố, bảo đảm tưới tiêu cho hơn 95% diện tích cây trồng. Để hệ thống hạ tầng thủy lợi tiếp tục được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu sản xuất, phát triển của ngành nông nghiệp, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi đầu mối, công trình trọng điểm đầu tư hoàn thành chương trình nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa, trạm bơm trên địa bàn tỉnh.

Theo THNM 11/7/2020

.