Banner

Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân đến năm 2030

Thứ Ba, 14/07/2020, 08:00 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2742/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên thị trấn Thường Xuân và một phần diện tích các xã Xuân Dương, Thọ Thanh, Ngọc Phụng (cập nhật quy hoạch cũ), huyện Thường Xuân, có ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc giáp các xã Ngọc Phụng và xã Lương Sơn; Phía Nam giáp các xã Thọ Thanh và xã Xuân Cao; Phía Đông giáp các xã Xuân Dương, Thọ Thanh; Phía Tây giáp Xã Vạn Xuân. 

Quy mô, diện tích điều chỉnh quy hoạch cụ thể: 

- Diện tích lập quy hoạch khoảng 55,88 km2 , bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Thường Xuân (sau khi đã sáp nhập) 49,53 km2 ; một phần các xã Ngọc Phụng 1,09 km2 , xã Xuân Dương 0,96 km2 , xã Thọ Thanh 0,73 km2 (một phần các xã Ngọc Phụng, Xuân Dương, Thọ Thanh là cập nhật quản lý theo quy hoạch chung thị trấn cũ được duyệt tại Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 19/01/2012); một phần xã Vạn Xuân 3,57 km2 (cập nhật quản lý theo Quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị Cửa Đặt được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2648/2010/QĐ-UBND ngày 02/8/2010). 

- Diện tích thành lập bản đồ tỷ lệ 1/5000 phục vụ lập quy hoạch là 5.588ha. Gồm: 

+ Cập nhật, bổ sung bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 đã có khoảng 1.318,7 ha (bao gồm khu vực thị trấn Thường xuân 594ha và Đô thị Cửa Đặt 727,7ha). 

+ Đo mới bản đồ địa hình tỷ lệ tỷ lệ 1/5.000 khoảng 1.150 ha, là diện tích hai bên bờ sông Chu, đoạn kết nối giữa thị trấn Thường Xuân cũ và Đô thị Cửa Đặt và một số khu vực khác. Đây là khu vực có địa hình thuận lợi cho xây dựng và phát triển đô thị.

Xem nội dung Quyết định tại đây

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

.