Banner

Khuyến khích doanh nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ sản xuất

Thứ Sáu, 10/07/2020, 18:30 [GMT+7]

(TTV) - Từ năm 2014 Trung tâm Khuyến công và tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa đã chuyển hướng các hoạt động khuyến công từ đào tạo nghề sang xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nông thôn đầu tư máy móc thiết bị hiện đại. Bằng nguồn kinh phí khuyến công của Trung ương và của tỉnh, Trung tâm đã hỗ trợ, khuyến khích hàng chục doanh nghiệp nông thôn đầu tư đổi mới  thiết bị, công nghệ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm 

 

Từ năm 2014 đến nay, Trung tâm Khuyến công và tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa đã hỗ trợ xây dựng 8 mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp nông thôn với tổng kinh phí 5,7 tỷ đồng. Thực hiện 101 đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng máy móc, thiết bị tiến tiến với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng. Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án khuyến công quốc gia điểm về “hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phát triển sản xuất chế biến lâm sản giai đoạn 2018 – 2020”. Thông qua hoạt động khuyến công, nhiều cơ sở doanh nghiệp nông thôn đã chú trọng quan tâm đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

 

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn của Thanh Hóa đều có quy mô nhỏ, trình độ công nghệ lạc hậu. Do vậy, việc Trung tâm khuyến Khuyến công và tiết kiệm năng lượng Thanh Hoá tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nông thôn thay thế máy móc, công nghệ có ý nghĩa quan trọng, khuyến khích các doanh nghiệp tiếp cận công nghệ sản xuất mới, hiện đại để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và tiết kiệm chi phí đầu vào. Từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế./.

Theo Bản tin 18h30 10/7

.