Banner

Mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa đến năm 2030

Chủ Nhật, 12/07/2020, 10:20 [GMT+7]

(TTV)- UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa đến năm 2030. Nội dung cụ thể như sau:

 

Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa
Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa

- Phạm vi ranh giới lập quy hoạch chung thuộc 5 đơn vị hành chính gồm thị trấn Bút Sơn và 4 xã Hoằng Minh, Hoằng Phúc, Hoằng Đức, Hoằng Vinh, có giới hạn như sau:

+ Phía Bắc giáp: Sông Lạch Trường các xã Hoằng Xuyên, Hoằng Cát, Hoằng Đạt;

+ Phía Nam giáp: xã Hoằng Đồng;

+ Phía Đông giáp: xã Hoằng Đạo;

+Phía Tây giáp: thành phố Thanh Hóa.

Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 1.458ha.

- Thị trấn Bút Sơn sẽ là:

+ Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, TDTT của huyện Hoằng Hóa.

+ Là đô thị vệ tinh của thành phố Thanh Hóa thu hút nguồn lực phát triển dịch vụ, thương mại; phát triển các khu đô thị mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

- Quy mô dân số phát triển dự báo đến năm 2030 khoảng: 57.500 người.

- Quy mô khu vực lập quy hoạch: khoảng 1.458ha. Trong đó: Diện tích đất xây dựng đô thị: 1.000ha - 1.200ha; Đất khu dân dụng: 600ha - 800ha.

- Chỉ tiêu điện năng: 1.000KWh/người/năm; phụ tải 330W/người;

- Cấp nước sinh hoạt: 120lít/người/ngày đêm; tỷ lệ cấp nước tối thiểu 90%;

- Thoát nước thải : 90% nước cấp ;

- Chất thải rắn : 1,0kg/ng/ngđ;

- Thu gom xử lý : 100% chất thải.

- Dự toán kinh phí bổ sung và nguồn vốn: Giao UBND huyện Hoằng Hóa tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán bổ sung theo quy định và bố trí nguồn vốn lập quy hoạch từ ngân sách huyện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2020.

Xem chi tiết tại đây

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.