Banner

Chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu dân cư tại thị xã Nghi Sơn

Thứ Hai, 21/09/2020, 15:17 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Công văn số 13012/UBND-CN về việc chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu dân cư tại thị xã Nghi Sơn.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 5583/SXD-QH ngày 10/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu dân cư tại thị xã Nghi Sơn, như sau:

- Khu dân cư có chức năng là đất ở làng xóm giáp các điểm dân cư hiện có đã ổn định, bao gồm các khu dân cư: Thôn Trung Sơn - Sơn Thượng, xã Thanh Sơn (khoảng 0,8 ha) và thôn 13, xã Ngọc Lĩnh (khoảng 0,7 ha).

- Khu dân cư tiếp giáp với khung hạ tầng kỹ thuật các khu vực đã được lập quy hoạch chi tiết, khung hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chung, bao gồm các khu dân cư: Thôn Vạn Thắng 1, phường Nguyên Bình (khoảng 1,3 ha); thôn Đoan Hùng, phường Hải Bình (khoảng 2,2 ha); thôn Hải Bạng, phường Bình Minh (khoảng 0,9 ha).

Diện tích cụ thể các khu dân cư nêu trên sẽ được xác định trong quá trình lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. UBND thị xã Nghi Sơn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu dân cư nêu trên theo quy định. Phương án quy hoạch yêu cầu phải đồng bộ, hiện đại, ưu tiên dành quỹ đất cho tái định cư, phù hợp với tính chất, chức năng theo đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đảm bảo khớp nối đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật với đồ án quy hoạch phân khu hiện đang lập; đồng thời cập nhật nhu cầu sử dụng đất của các Khu dân cư mới nêu trên vào Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn tiếp theo thị xã Nghi Sơn, trình duyệt theo quy định. 

2. Chưa xem xét đề nghị lập quy hoạch chi tiết các khu dân cư nhỏ lẻ có chức năng là đất đơn vị ở, không có tính kết nối với hạ tầng khung theo quy hoạch chung được duyệt, bao gồm các khu: Yên Châu, phường Hải Châu (khoảng 0,8 ha), thôn Hồ Trung, phường Tân Dân (khoảng 1,1 ha), thôn Thanh Minh, phường Tân Dân (khoảng 0,7 ha), thôn Hồ Thịnh, phường Tân Dân (khoảng 1,5 ha), thôn Thượng Nam, xã Hải Nhân (khoảng 0,16 ha), thôn Trường Sơn và Trường Sơn 2, xã Tùng Lâm (khoảng 0,45 ha). Các khu vực nêu trên sẽ được xem xét sau khi quy hoạch phân khu tại khu vực được duyệt./.

Xem nội dung Công văn TẠI ĐÂY

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

.