Banner

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ Hai, 21/09/2020, 18:53 [GMT+7]

(TTV) - Sau khi hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới, với tinh thần chủ động, tích cực các cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiến tới xây dựng Đông Sơn trở thành huyện kiểu mẫu.

 

Trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, chính quyền huyện Đông Sơn đã vận động nhân dân mở rộng được 15,5 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 7,7 km rãnh thoát nước; 22 km tường rào thoáng; 18 vườn mẫu; các tuyến đường điện đã được dịch chuyển, lắp đặt chiếu sáng tại các trục đường. Hiện nay, toàn huyện có 5 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 17 thôn còn lại và 1 xã Đông Văn đang phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận trong năm 2020.

Trên cơ sở kết quả đạt được, 3 tháng cuối năm 2020, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Đông Sơn tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các thôn, bản đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 hoàn thành các tiêu chí về đích theo đúng kế hoạch.

Theo bản tin 18h30 ngày 21/9/2020

 

.