Banner

Điều chỉnh thời gian bố trí Phó Trưởng Công an xã, Công an viên chính quy và số lượng Công an chính quy bố trí tại Công an xã

Thứ Bảy, 19/09/2020, 09:26 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3947/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời gian bố trí Phó Trưởng Công an xã, Công an viên chính quy và số lượng Công an chính quy bố trí tại Công an xã.

 

thanh(3).jpg

Cụ thể quyết định điều chỉnh thời gian bố trí Phó Trưởng Công an xã và Công an viên chính quy từ năm 2021 sang quý III năm 2020 ở 124 xã thuộc 13 huyện tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, gồm:

- Huyện Bá Thước (07 xã): Thành Sơn, Ái Thượng, Hạ Trung, Điền Quang, Điền Hạ, Lương Ngoại và Lương Trung.

- Huyện Hà Trung (14 xã): Hà Sơn, Hà Lĩnh, Hà Tân, Hà Giang, Hà Bình, Yến Sơn, Hà Ngọc, Hà Đông, Lĩnh Toại, Hà Thái, Hà Lai, Hà Châu, Hoạt Giang và Yên Dương.

- Huyện Hậu Lộc (8 xã): Hòa Lộc, Hưng Lộc, Đại Lộc, Đồng Lộc, Tuy Lộc, Lộc Sơn, Xuân Lộc và Liên Lộc.

- Huyện Hoằng Hóa (8 xã): Hoằng Thắng, Hoằng Phượng, Hoằng Hợp, Hoằng Thái, Hoằng Đạt, Hoằng Đạo, Hoằng Đông và Hoằng Trạch.

- Huyện Nga Sơn (10 xã): Nga Liên, Nga Thủy, Nga Thành, Nga Giáp, Nga Hải, Nga Phượng, Nga Văn, Nga Trường, Ba Đình và Nga Vịnh.

- Huyện Như Xuân (7 xã): Xuân Bình, Hóa Quỳ, Bình Lương, Tân Bình, Thanh Lâm, Thanh Xuân và Thanh Hòa.

- Huyện Quan Hóa (6 xã): Hiền Kiệt, Phú Lệ, Thành Sơn, Trung Thành, Nam Xuân và Phú Xuân.

- Huyện Quảng Xương (8 xã): Quảng Thạch, Quảng Nham, Quảng Trung, Quảng Ngọc, Quảng Trường, Quảng Long, Quảng Khê và Quảng Phúc.

- Huyện Thạch Thành (13 xã): Thành Minh, Ngọc Trạo, Thành Thọ, Thành Tiến, Thành Trực, Thạch Sơn, Thành Tâm, Thành Công, Thạch Tượng, Thạch Lâm, Thành Hưng, Thạch Định và Thành An.

- Huyện Thiệu Hóa (7 xã): Minh Tâm, Thiệu Long, Thiệu Vũ, Thiệu Trung, Tân Châu, Thiệu Vận và Thiệu Thịnh. - Huyện Thọ Xuân (8 xã): Thọ Lâm, Xuân Phú, Xuân Phong, Tây Hồ, Xuân Hưng, Thọ Lập, Xuân Lai và Xuân Minh.

- Huyện Triệu Sơn (13 xã): Thọ Bình, Thọ Sơn, Thọ Ngọc, Bình Sơn, Đồng Tiến, Thọ Thế, Thọ Phú, Thọ Tân, Đồng Thắng, Thọ Tiến, Minh Sơn, Tiến Nông và Hợp Thắng.

- Huyện Yên Định (15 xã): Định Tăng, Định Hòa, Định Tiến, Định Thành, Yên Trung, Định Hải, Yên Hùng, Định Hưng, Yên Thọ, Yên Lâm, Yên Ninh, Yên Phú, Định Long, Định Công và Yên Thái.

Bố trí mỗi xã ít nhất 05 cán bộ Công an chính quy tại 481 xã trên địa bàn tỉnh với cơ cấu 01 Trưởng Công an, từ 01 đến 02 Phó Trưởng Công an, còn lại là Công an viên; Công an viên bán chuyên trách ở thôn, bản giữ nguyên như hiện nay; hoàn thành trong quý III năm 2020.

Giao Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/9/2020.

Xem nội dung Quyết định TẠI ĐÂY

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

.