Banner

Dự toán thực hiện nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Thứ Bảy, 19/09/2020, 22:51 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt khối lượng và dự toán thực hiện nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

 

Quy trình thực hiện nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng tuân thủ thực hiện theo Điều 33, Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT cụ thể:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin biến động về tài nguyên rừng và các thông tin lô rừng từ chủ rừng.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ tài liệu phiếu biểu... phục vụ kiểm tra hiện trường khu vực có biến động.

Bước 3: Kiểm tra điều tra thực địa đánh giá hiện trạng lô rừng (sử dụng thiết bị GPS Máy tính bảng và các dụng cụ điều tra đo đạc hiện đại để xác định diện tích trạng thái lô biến động).

Bước 4: Số hóa chuyển tải lô biến động đã được điều tra đo đạc vào phần mềm diễn biến rừng.

Bước 5: Kiểm tra diễn biến rừng cấp xã (cơ sở dữ liệu - hiện trường - biểu tổng hợp) và đồng bộ dữ liệu lên máy chủ.

Bước 6: Tổng hợp kết quả diễn biến rừng cấp huyện.

Bước 7: Kiểm tra cơ sở dữ liệu hiện trường và hồ sơ tài liệu cập nhật diễn biến rừng cấp huyện.

Bước 8: Nghiệm thu kết quả theo dõi diễn biến rừng cấp huyện.

Bước 9: Lập hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả diễn biến rừng cấp huyện.

 Bước 10: Tổng hợp lập hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả diễn biến rừng cấp tỉnh.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

 

.