Banner

Huyện Yên Định phấn đấu gieo trồng trên 5.000 ha cây màu vụ Đông

Thứ Hai, 21/09/2020, 19:50 [GMT+7]

(TTV)- Vụ đông luôn được huyện Yên Định coi là vụ sản xuất chính trong năm. Sau khi thu hoạch xong lúa mùa, huyện Yên Định đã chỉ đạo các xã, thị trấn đã vận động nông dân  tranh thủ thời gian, tích cực đẩy mạnh gieo trồng vụ đông.

Năm nay, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định có kế hoạch gieo trồng 210 ha cây màu vụ đông, tăng 10 ha so với vụ đông năm 2019. Để đạt mục tiêu đề ra, ngay sau khi thu hoạch luá mùa, xã Yên Thịnh đã đôn đốc người dân chuẩn bị tốt các điều kiện để tập trung sản xuất vụ đông. Đến thời điểm này, xã đã gieo trồng được gần 140 ha cây màu vụ đông, trong đó có 120 ha ngô, 20 ha ớt và rau màu.   

Vụ Đông năm nay, huyện Yên Định phấn đấu gieo trồng từ 5.000 ha trở lên. Huyện đã có cơ chế hỗ trợ 100% giống ngô trên đất 2 lúa, hỗ trợ 10 triệu đồng đối với 1 ha hành, tỏi. Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, phối hợp với các phòng chuyên môn, các doanh nghiệp, đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tổ chức tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ đông đối với cây trồng mới cho nông dân trước khi vào vụ sản xuất. Theo đánh giá của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Định, với sự chuẩn bị chu đáo, sản xuất vụ đông trên địa bàn huyện có thể đạt và vượt 5.000 ha kế hoạch đã đề ra.

Năm nay huyện Yên Định sẽ tập trung phát triển sản xuất vụ đông theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Huyện tiếp tục chỉ đạo thâm canh các cây trồng truyền thống, đẩy mạnh liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm, mở rộng diện tích các cây trồng có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Tập trung bố trí cây trồng hợp lý, khoa học để chủ động quỹ đất.

Theo Thời sự tối 21/9/2020

 
.