Banner

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của CTCP cấp nước Thanh Hóa

Chủ Nhật, 20/09/2020, 20:32 [GMT+7]

(TTV)- UBND tỉnh vừa phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa. Nội dung cụ thể như sau:

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

1. Tổ chức, cá nhân nộp tiền: Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa; địa chỉ: Số 99 Mật Sơn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

2. Công trình khai thác, sử dụng nước: Công trình Trạm bơm khai thác nước mặt sông Chu, nằm trong khu đất của công ty tại xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

3. Mục đích sử dụng nước phải nộp tiền: Chỉ phục vụ cấp nước cho các cơ sở khác để phục vụ sản xuất, kinh doanh dịch vụ;

4. Giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: G = 2.000 đồng/m3 (đối với nước mặt dùng cho sản xuất nước sạch);

5. Sản lượng tính tiền cấp quyền khai thác nước: W = 10.803.169 m3 . Thời gian tính tiền cấp quyền khai thác từ ngày 08/6/2020 đến hết ngày 10/5/2025 (ngày hết hiệu lực Giấy phép số 73/GP-UBND ngày 11/5/2020).

6. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Hàng năm, tổng hợp kết quả phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, báo cáo UBND tỉnh và Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường (trước ngày 15 tháng 12); đồng thời chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính và các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về tính, thu, nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định.

7. Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm:

- Ban hành thông báo đến Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa về số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phải nộp ngân sách Nhà nước năm 2020 chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định này;

- Ban hành các thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tiền chậm nộp, tiền phạt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế do quá thời hạn ghi trên thông báo (nếu có) và gửi chủ giấy phép; tổng hợp, hạch toán, báo cáo số thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo chế độ hiện hành;

- Định kỳ hàng năm (trước ngày 15 tháng 12) tổng hợp kết quả thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gửi Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

8. Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa có trách nhiệm:

- Nộp số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước vào ngân sách Nhà nước đúng thời hạn theo thông báo của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa;

- Sau khi nhận được giấy chứng nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước, Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa gửi 01 bản sao có chứng thực về Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa để theo dõi ;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của việc thực hiện đúng mục đích sử dụng nước và kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; trường hợp phát hiện kê khai không trung thực dẫn đến giảm số tiền phải nộp thì sẽ bị truy thu và xử lý theo quy định của pháp luật;

- Trước ngày 31/01 hàng năm, Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa cung cấp số liệu về sản lượng thực tế khai thác thuộc diện phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho năm trước về Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa; trường hợp sản lượng phải nộp tiền cấp quyền khai thác thực tế cao hơn sản lượng đã kê khai nộp tiền, yêu cầu công ty phải kê khai nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước điều chỉnh bổ sung;

- Nếu phát sinh các trường hợp phải điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định thì Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa phải lập ngay hồ sơ điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định.

9. UBND thành phố Thanh Hóa; UBND xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn theo quy định.

Xem chi tiết tại đây

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.