Banner

Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ Ba, 15/09/2020, 08:25 [GMT+7]

(TTV) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 106, ngày 10/9/2020, quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Việc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định quy định, số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đáng chú ý: Nghị định quy định cụ thể 2 căn cứ xác định vị trí việc làm bao gồm:  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động, phạm vi, đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Nghị định cũng nêu rõ 3 căn cứ xác định số lượng người làm việc bao gồm: Vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập; mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao của đơn vị.

Theo Bản tin THNM 15/9

 

.