Banner

Công điện khẩn về phòng ,chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Chủ Nhật, 18/10/2020, 22:31 [GMT+7]

(TTV) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công điện khẩn về việc tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng ,chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi tái phát, lây lan trên địa bàn tỉnh. 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi trong nước, đặc biệt là các tỉnh ráp ranh với Thanh Hóa, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, tái phát và lây lan trên địa bàn tỉnh.

Để kiểm soát, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn châu Phi tái phát, lây lan trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi, nhất là các biện pháp vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các cơ sở chăn nuôi và môi trường xung quanh.

Khẩn trương củng cố, kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm cấp huyện, cấp xã để tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi với phương châm “chống dịch như chống giặc”. Tăng cường lực lượng giám sát dịch bệnh đến tận thôn, bản để phát hiện sớm các ổ dịch, bao vây dập tắt dịch khi còn ở diện hẹp, không để dịch lây lan. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo đột xuất khi có dịch và báo cáo định kỳ về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch, công tác quản lý tái đàn lợn trên địa bàn.

Tập trung chỉ đạo, tổ chức quản lý chặt chẽ công tác tái đàn, tăng đàn lợn, công tác nhân giống, cung ứng lợn giống có chất lượng; công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép ra, vào địa bàn.

Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và các đơn vị trực thuộc hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, hướng dẫn về việc xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh, các điều kiện để thực hiện tái đàn, tăng đàn lợn, vệ sinh phòng bệnh theo quy định.

Tổ chức giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ, trung chuyển lợn; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn; đóng cửa chợ, cơ sở giết mổ, nơi buôn bán lợn, các sản phẩm của lợn và có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện bệnh Dịch tả lợn châu Phi xảy ra. Tổ chức thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường bằng hóa chất, vôi bột để tiêu diệt mầm bệnh theo đúng Kế hoạch số 193 ngày 09/9/2020 của UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là các điều kiện để tái đàn, tăng đàn, chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát vận chuyển lợn giống vào địa bàn tỉnh; thành lập các đoàn công tác, đội phản ứng nhanh để kiểm tra, hướng dẫn xử lý dứt điểm các ổ dịch ngay khi mới xuất hiện, báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm để kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các ổ dịch ngay khi mới xảy ra, không để lây lan diện rộng.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan chủ động tham mưu, cân đối nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và các bệnh lây lan từ động vật sang người tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch tại các địa phương được giao phụ trách chỉ đạo; kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém trong công tác phòng, chống dịch bệnh và đề xuất biện pháp khắc phục, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh trước ngày 10/11/2020.

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự giác tuân thủ, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung tại Công điện này. Người đứng đầu các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan nếu để xảy ra bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn do lơ là, chủ quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh./.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

.