Banner

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo vệ môi trường

Chủ Nhật, 18/10/2020, 22:18 [GMT+7]

(TTV) - Thời quan qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt, từ khi thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025", công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. 

 

Do trên địa bàn có chợ Trường Thi và hồ Hòa Bình tập trung đông người qua lại nên trước đây, tại phố Thống Nhất 1, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa thường xảy ra tình trạng một bộ phận người dân thiếu ý thức xả rác bữa bãi, gây mất vệ sinh môi trường. Năm 2016, thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy thành phố Thanh Hóa, Đảng ủy phường Trường Thi về công tác bảo vệ môi trường, Chi ủy phố xác định đây là một trong những nội dung trọng tâm để xây dựng phố, phường văn minh. Do vậy, Chi ủy cụ thể hóa bằng chương trình hành động, mục tiêu cụ thể; phổ biến, tuyên truyền, tạo được sự đồng thuận cao của đông đảo cán bộ, Đảng viên và nhân dân chung tay vì môi trường xanh, sạch, đẹp. Đáng phấn khởi, chỉ 1 năm sau khi triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường, phố Thống Nhất 1 đã được thành phố Thanh Hóa công nhận đạt danh hiệu kiểu mẫu.

Từ thực tế tại các địa phương trong tỉnh cho thấy, sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đã tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của các cấp uỷ Đảng, cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước của các địa phương, cơ quan, đơn vị; công tác phối hợp của các ban, sở, ngành, MTTQ và các tổ chức đoàn thể được nâng cao. Hiện toàn tỉnh đã hoàn thành xử lý 45 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đạt tỉ lệ gần 55%. Công tác bảo vệ môi trường; quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai đồng bộ khắp các vùng, miền trong tỉnh và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế, như: Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của một số cấp ủy Đảng, Chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc, thiếu quyết liệt; Một số nơi còn để xảy ra ô nhiễm môi trường kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức chôn lấp chiếm đến 90%, nhiều bãi chôn lấp quá tải, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân. Tình trạng ô nhiễm môi trường ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ diễn ra ở nhiều nơi. Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề còn chậm. Do vậy, để tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, tỉnh Thanh Hóa đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó nhấn mạnh phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự tham gia tích cực, có hiệu quả của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Công tác bảo vệ môi trường là vấn đề lớn, mang tầm vóc toàn cầu, có tác động sâu sắc đến đời sống Nhân dân. Vì thế, việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường là 1 nhiệm vụ rất quan trọng, hướng tới mục tiêu bảo vệ và từng bước cải thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ sức khỏe Nhân dân./.

Bản tin Thời sự tối TTV 

.