Banner

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh

Thứ Hai, 30/11/2020, 20:36 [GMT+7]

(TTV)- UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc lấy ý kiến về các dự thảo Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị liên quan về dự thảo Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020 - 2025 và Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021; trên cơ sở đó, nghiên cứu tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Xem chi tiết tại đây

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.