Banner

Năm 2020, Thanh Hóa xây dựng được 10 mô hình thí điểm phòng, chống bạo lực gia đình

Thứ Năm, 26/11/2020, 08:56 [GMT+7]

(TTV) - Từ đầu năm đến nay, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng thí điểm 10 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại 10 huyện trên địa bàn tỉnh.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình được thành lập ở cấp xã, gồm các câu lạc bộ, nhóm phòng chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Thành viên của mô hình là các gia đình, thành viên các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, các cá nhân, đại diện các tổ chức có uy tín trên địa bàn. Mô hình sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần, dưới các hình thức nói chuyện chuyên đề, sân khấu hóa hoặc lồng ghép các hoạt động truyền thông về lĩnh vực gia đình vào các hoạt động khác ở địa phương. Qua đó, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về gia đình; giáo dục đạo đức, văn hoá, truyền thống dân tộc, gia đình, dòng họ, cách thức ứng xử, giải quyết mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội.

Sau khi các mô hình thí điểm được xây dựng thành công, các huyện, thị, thành phố sẽ chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai mô hình trên diện rộng.

Theo Bản tin THNM ngày 26/11/2020

 

.