Banner

Nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh

Thứ Năm, 03/12/2020, 08:14 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 – 2025.

 

Đề án được xây dựng với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh; phấn đấu hàng năm tỉ lệ số cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm đều tăng; hình thành và phát huy hiệu quả các chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn, các vùng chuyên canh hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao để tạo ra nhiều sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn, chủ động đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh và hướng tới xuất khẩu.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: 100% số cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm được cấp Giấy chứng nhận; 100% các cơ quan quản lý từ cấp tỉnh đến cấp huyện có cán bộ chuyên trách thực hiện công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; 100% cán bộ làm công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản từ cấp tỉnh đến cấp xã và 90% trở lên người sản xuất trực tiếp và chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản nắm vững các quy định của pháp luật và có kiến thức về chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản./.

Theo Bản tin Thanh Hóa ngày mới 3/12

.