Banner

Phê duyệt "Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2025"

Thứ Tư, 02/12/2020, 15:03 [GMT+7]

(TTV)- UBND tỉnh Thanh Hóa vừa Phê duyệt "Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2025". Nội dung cụ thể như sau:

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2025”.

Giao Hội Người cao tuổi tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả Đề án. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Xem chi tiết tại đây

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.