Banner

Phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện khu tái định cư bản Sa Ná

Thứ Ba, 01/12/2020, 08:02 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện khu tái định cư bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn với tổng mức đầu tư 43,5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2020.    

 

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa căn cứ nội dung phê duyệt tại Quyết định, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để bổ sung kinh phí cho UBND huyện Quan Sơn triển khai thực hiện dự án theo quy định.

UBND huyện Quan Sơn có trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành mình; đồng thời, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND huyện Quan Sơn triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

Khu tái định cư bản Sa Ná là nơi ở mới của 51 hộ dân bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn bị ảnh hưởng nặng nề của Cơn bão số 3 vào đầu tháng 8/2019./.

Theo bản tin Thanh Hóa ngày mới 1/12/2020

 

.