Banner

Thanh Hóa thuộc tốp các tỉnh có tốc độ giảm nghèo nhanh nhất cả nước

Thứ Tư, 02/12/2020, 09:25 [GMT+7]

(TTV) - Sau 5 năm triển khai thực hiện, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu giảm nghèo đạt khá so với mục tiêu kế hoạch.  

Thông qua dự án Hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Chương trình 30a, từ năm 2016 đến hết năm 2019, Thanh Hóa đã đưa 970 người là lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nhiều tổ chức đoàn thể đã phát huy được tính tiền phong, sáng tạo để giúp đỡ hội viên xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững.

Đối tượng nghèo và cận nghèo được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản ngày càng đầy đủ và tốt hơn, 100 % khẩu cận nghèo được mua bảo hiểm y tế, 95 % hộ nghèo có nhà tiêu hợp vệ sinh, 90 % hộ nghèo được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh, 100 % hộ nghèo được tiếp cận dịch vụ thông tin truyền thông, có hơn 30.000 hộ nghèo xây được nhà ở kiên cố… Trong 5 năm từ 2016 đến năm 2020, Thanh Hóa đã giảm được 10,24 % tỷ lệ hộ nghèo, bình quân giảm 2,56 %/năm, ước đến cuối năm 2020, tỉnh Thanh Hóa còn tỷ lệ hộ nghèo 1,01% và thuộc tốp các tỉnh có tốc độ giảm nghèo nhanh nhất cả nước.

Theo Bản tin THNM 02/12

.