Banner

Hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho huyện Mường Lát để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng

Thứ Năm, 21/01/2021, 19:21 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định về việc hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho huyện Mường Lát để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng (tháng 11-12 năm 2020).

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm vận chuyển, giao gạo hỗ trợ cho các đơn vị thụ hưởng theo quy định tại Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ và theo đúng văn bản hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước và các quy định hiện hành; gạo đóng bao theo quy chuẩn dự trữ quốc gia, giao gạo tại trung tâm xã hoặc cụm xã nơi có đối tượng được hưởng.

Yêu cầu UBND huyện Mường Lát, lập kế hoạch phân bổ tiếp nhận cụ thể và phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa tiến hành giao nhận, cấp phát gạo kịp thời đến các đối tượng được thụ hưởng đảm bảo đúng định mức, không trùng lắp với các chính sách khác và đúng các quy định Nhà nước hiện hành; thời gian giao nhận gạo đến ngày 31/01/2021.

Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí vận chuyển gạo từ trung tâm huyện đến Trung tâm xã hoặc cụm xã cho quá trình nhận hàng do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa lập, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, UBND huyện Mường Lát tổ chức kiểm tra việc hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ rừng đảm bảo đúng đối tượng và đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, thường xuyên theo dõi và báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh. 

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.